Sách Đã Xuất Bản:

1- Kiến Thiết Việt Nam Tương Lai: Kinh Tế - Chính Trị & Giáo Dục.

2- Tinh Hoa Tư Tưởng Việt.

3- Những Khám Phá Mới Về Kinh Dịch.

4- Con Đường An Vui Và Hạnh Phúc (Tái bản lần thứ 2).

5- Mao Phu Nhân

6- Đạo Sống Việt.

7- Nước: Đặc Tính Gốc Của Nền Minh Triết Việt.

8- Bạn trẻ nghĩ gì về cuốn sách "Truyện Kiều Và Tuổi Trẻ"?.

9- Dưỡng Sinh Y Đạo Thái Hòa.

10- Ý Nghĩa Ngày Giỗ Tổ.

11- Cuộc Xâm Lăng Không Tiếng Súng.

12- 3 Mối Tình

13- Nền Văn Minh Nhân Bản

 

Sách Sắp Xuất Bản:

1- Minh Triết Nhân Bản Việt Nam (tái bản cuốn Nước: Đặc Tính Gốc ....)

2- Ca Dao - Tục Ngữ: Tiếng Nói Tâm Thức Của Dân Tộc